Citace podle ČSN ISO 690

Brčák, Josef et al. Česká republika ve světle ekonomických teorií. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 206 s. ISBN 978-80-7380-369-8.

Citace podle APA

Brčák, J. (2012). Česká republika ve světle ekonomických teorií. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.

Styl Chicago

Brčák, Josef. Česká Republika Ve Světle Ekonomických Teorií. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012.

Citace podle MLA

Brčák, Josef. Česká Republika Ve Světle Ekonomických Teorií. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích