Citace podle ČSN ISO 690

Nováková, Eva, Robovská, Luisa a Falkenström, Bertil. Švédština (nejen) pro samouky. 1. vyd. Voznice: Leda, 2012. 343 s. ISBN 978-80-7335-261-5.

Citace podle APA

Nováková, E. (2012). Švédština (nejen) pro samouky (1. vyd.). Voznice: Leda.

Styl Chicago

Nováková, Eva. Švédština (nejen) Pro Samouky. 1. vyd. Voznice: Leda, 2012.

Citace podle MLA

Nováková, Eva. Švédština (nejen) Pro Samouky. 1. vyd. Voznice: Leda, 2012.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích