Citace podle ČSN ISO 690

Perlmann-Balme, Michaela a Schwalb, Susanne. Sicher!: Deutsch als Fremdsprache: Kursbuch. Niveau B1+. 1. Aufl. Ismaning: Hueber, 2012. 119 s. ISBN 978-3-19-001206-0.

Citace podle APA

Perlmann-Balme, M. (2012). Sicher!: Deutsch als Fremdsprache : Kursbuch (1. Aufl.). Ismaning: Hueber.

Styl Chicago

Perlmann-Balme, Michaela. Sicher!: Deutsch Als Fremdsprache : Kursbuch. 1. Aufl. Ismaning: Hueber, 2012.

Citace podle MLA

Perlmann-Balme, Michaela. Sicher!: Deutsch Als Fremdsprache : Kursbuch. 1. Aufl. Ismaning: Hueber, 2012.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích