Citace podle ČSN ISO 690

Orth-Chambah, Jutta, Perlmann-Balme, Michaela a Schwalb, Susanne. Sicher!: Deutsch als Fremdsprache: Arbeitsbuch. Niveau B1+. 1. Aufl. Ismaning: Hueber, 2012. 136 s. ISBN 978-3-19-011206-7.

Citace podle APA

Orth-Chambah, J. (2012). Sicher!: Deutsch als Fremdsprache : Arbeitsbuch (1. Aufl.). Ismaning: Hueber.

Styl Chicago

Orth-Chambah, Jutta. Sicher!: Deutsch Als Fremdsprache : Arbeitsbuch. 1. Aufl. Ismaning: Hueber, 2012.

Citace podle MLA

Orth-Chambah, Jutta. Sicher!: Deutsch Als Fremdsprache : Arbeitsbuch. 1. Aufl. Ismaning: Hueber, 2012.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích