Citace podle ČSN ISO 690

Radouš, František. Stavební investice. V Praze: Česká společnost národohospodářská, 1932. 22 s. Sbírka přednášek pořádaných Českou společností národohospodářskou v období 1931-32; 4.

Citace podle APA

Radouš, F. (1932). Stavební investice. V Praze: Česká společnost národohospodářská : Fr. Řivnáč [distributor].

Styl Chicago

Radouš, František. Stavební Investice. V Praze: Česká společnost národohospodářská : Fr. Řivnáč [distributor], 1932.

Citace podle MLA

Radouš, František. Stavební Investice. V Praze: Česká společnost národohospodářská : Fr. Řivnáč [distributor], 1932.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích