Citace podle ČSN ISO 690

Stádník, Miloš. Friedrich List - první teoretik autarkismu. V Praze: Česká společnost národohospodárská, 1941. 25 s. Sbírka přednášek pořádaných Českou společností národohospodářskou v období 1940-1941; 13.

Citace podle APA

Stádník, M. (1941). Friedrich List - první teoretik autarkismu. V Praze: Česká společnost národohospodárská : Fr. Řivnáč [distributor].

Styl Chicago

Stádník, Miloš. Friedrich List - První Teoretik Autarkismu. V Praze: Česká společnost národohospodárská : Fr. Řivnáč [distributor], 1941.

Citace podle MLA

Stádník, Miloš. Friedrich List - První Teoretik Autarkismu. V Praze: Česká společnost národohospodárská : Fr. Řivnáč [distributor], 1941.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích