Citace podle ČSN ISO 690

Gillernová, Ilona a kol. Sociální dovednosti ve škole. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2012. 247 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-3472-9.

Citace podle APA

Gillernová, I. (2012). Sociální dovednosti ve škole (Vyd. 1.). Praha: Grada Publishing.

Styl Chicago

Gillernová, Ilona. Sociální Dovednosti Ve škole. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2012.

Citace podle MLA

Gillernová, Ilona. Sociální Dovednosti Ve škole. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2012.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích