Citace podle ČSN ISO 690

Bedrnová, Eva a kol. Manažerská psychologie a sociologie. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2012. 615 s. ISBN 978-80-7261-239-0.

Citace podle APA

Bedrnová, E. (2012). Manažerská psychologie a sociologie (Vyd. 1.). Praha: Management Press.

Styl Chicago

Bedrnová, Eva. Manažerská Psychologie a Sociologie. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2012.

Citace podle MLA

Bedrnová, Eva. Manažerská Psychologie a Sociologie. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2012.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích