Citace podle ČSN ISO 690

Žídek, Libor. Dějiny světového hospodářství. 2. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 397 s. ISBN 978-80-7380-184-7.

Citace podle APA

Žídek, L. (2009). Dějiny světového hospodářství (2. rozš. vyd.). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.

Styl Chicago

Žídek, Libor. Dějiny Světového Hospodářství. 2. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009.

Citace podle MLA

Žídek, Libor. Dějiny Světového Hospodářství. 2. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích