Citace podle ČSN ISO 690

Kovanicová, Dana. Abeceda účetních znalostí pro každého. 20. aktualiz. vyd. Praha: Bova Polygon, 2012. 412 s. ISBN 978-80-7273-169-5.

Citace podle APA

Kovanicová, D. (2012). Abeceda účetních znalostí pro každého (20. aktualiz. vyd.). Praha: Bova Polygon.

Styl Chicago

Kovanicová, Dana. Abeceda účetních Znalostí Pro Každého. 20. aktualiz. vyd. Praha: Bova Polygon, 2012.

Citace podle MLA

Kovanicová, Dana. Abeceda účetních Znalostí Pro Každého. 20. aktualiz. vyd. Praha: Bova Polygon, 2012.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích