Citace podle ČSN ISO 690

Zadražilová, Dana a kol. Udržitelné podnikání. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2011. 141 s. ISBN 978-80-245-1833-6.

Citace podle APA

Zadražilová, D. (2011). Udržitelné podnikání (Vyd. 1.). Praha: Oeconomica.

Styl Chicago

Zadražilová, Dana. Udržitelné Podnikání. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2011.

Citace podle MLA

Zadražilová, Dana. Udržitelné Podnikání. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2011.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích