Citace podle ČSN ISO 690

Čamrová, Lenka a kol. Ekonomie životního prostředí - teorie a politika. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012. 287 s. Ekonomie studium. ISBN 978-80-87197-45-5.

Citace podle APA

Čamrová, L. (2012). Ekonomie životního prostředí - teorie a politika (1. vyd.). Praha: Alfa Nakladatelství.

Styl Chicago

Čamrová, Lenka. Ekonomie životního Prostředí - Teorie a Politika. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012.

Citace podle MLA

Čamrová, Lenka. Ekonomie životního Prostředí - Teorie a Politika. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích