Citace podle ČSN ISO 690

McNabb, Bill. Talent, strategy, risk: how investors and boards are redefining TSR [online]. Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press, [2021] [cit. 2022-11-27]. ISBN 9781633698338. Dostupné z: https://login.zdroje.vse.cz/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2518053.

Citace podle APA

McNabb, B. (2021). Talent, strategy, risk: How investors and boards are redefining TSR. Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press.

Styl Chicago

McNabb, Bill. Talent, Strategy, Risk: How Investors and Boards Are Redefining TSR. Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2021.

Citace podle MLA

McNabb, Bill. Talent, Strategy, Risk: How Investors and Boards Are Redefining TSR. Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2021.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích