Citace podle ČSN ISO 690

Joly, Hubert. The heart of business: leadership principles for the next era of capitalism [online]. Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press, [2021] [cit. 2022-12-04]. ISBN 1647820391. Dostupné z: https://login.zdroje.vse.cz/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2520781.

Citace podle APA

Joly, H. (2021). The heart of business: Leadership principles for the next era of capitalism. Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press.

Styl Chicago

Joly, Hubert. The Heart of Business: Leadership Principles for the Next Era of Capitalism. Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2021.

Citace podle MLA

Joly, Hubert. The Heart of Business: Leadership Principles for the Next Era of Capitalism. Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2021.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích