Citace podle ČSN ISO 690

Veber, Jaromír a kol. Podnikání malé a střední firmy. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 332 s. Expert. ISBN 978-80-247-4520-6.

Citace podle APA

Veber, J. (2012). Podnikání malé a střední firmy (3., aktualiz. a dopl. vyd.). Praha: Grada Publishing.

Styl Chicago

Veber, Jaromír. Podnikání Malé a Střední Firmy. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012.

Citace podle MLA

Veber, Jaromír. Podnikání Malé a Střední Firmy. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích