Citace podle ČSN ISO 690

Roubíčková, Jaroslava a kol. Sbírka příkladů z účetnictví I. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2012. 193 s. ISBN 978-80-245-1890-9.

Citace podle APA

Roubíčková, J. (2012). Sbírka příkladů z účetnictví I (Vyd. 1.). Praha: Oeconomica.

Styl Chicago

Roubíčková, Jaroslava. Sbírka Příkladů Z účetnictví I. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2012.

Citace podle MLA

Roubíčková, Jaroslava. Sbírka Příkladů Z účetnictví I. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2012.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích