Citace podle ČSN ISO 690

Koloušek, Jan. Národní hospodářství. Díl prvý, Úvod, populační problém, nauka o zemědělském a lesním těžení. 2., zrevid. vyd. V Praze: Česká matice technická, 1920. 256 s. Česká matice technická; roč. 25, č. 105.

Citace podle APA

Koloušek, J. (1920). Národní hospodářství (2., zrevid. vyd.). V Praze: Česká matice technická.

Styl Chicago

Koloušek, Jan. Národní Hospodářství. 2., zrevid. vyd. V Praze: Česká matice technická, 1920.

Citace podle MLA

Koloušek, Jan. Národní Hospodářství. 2., zrevid. vyd. V Praze: Česká matice technická, 1920.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích