Citace podle ČSN ISO 690

Kašík, Milan a Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2012. 262 s. ISBN 978-80-7408-060-9.

Citace podle APA

Kašík, M. (2012). Marketing při utváření podnikové strategie (2., aktualiz. vyd.). Praha: Vysoká škola finanční a správní.

Styl Chicago

Kašík, Milan. Marketing Při Utváření Podnikové Strategie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2012.

Citace podle MLA

Kašík, Milan. Marketing Při Utváření Podnikové Strategie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2012.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích