Citace podle ČSN ISO 690

Janešová, Jarmila a Prokopová, Libuše. Česko-italská konverzace. 2. upr. vyd. Voznice: Leda, 2000. 390 s. ISBN 80-85927-79-9.

Citace podle APA

Janešová, J. (2000). Česko-italská konverzace (2. upr. vyd.). Voznice: Leda.

Styl Chicago

Janešová, Jarmila. Česko-italská Konverzace. 2. upr. vyd. Voznice: Leda, 2000.

Citace podle MLA

Janešová, Jarmila. Česko-italská Konverzace. 2. upr. vyd. Voznice: Leda, 2000.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích