Citace podle ČSN ISO 690

Beránek, Jaromír a kol. Moderní řízení hotelového provozu. 5., zcela přeprac. vyd. Praha: MAG Consulting, 2013. 335 s. ISBN 978-80-86724-45-4.

Citace podle APA

Beránek, J. (2013). Moderní řízení hotelového provozu (5., zcela přeprac. vyd.). Praha: MAG Consulting.

Styl Chicago

Beránek, Jaromír. Moderní řízení Hotelového Provozu. 5., zcela přeprac. vyd. Praha: MAG Consulting, 2013.

Citace podle MLA

Beránek, Jaromír. Moderní řízení Hotelového Provozu. 5., zcela přeprac. vyd. Praha: MAG Consulting, 2013.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích