Citace podle ČSN ISO 690

Kotler, Philip a Keller, Kevin Lane. Marketing management. Praha: Grada Publishing, 2013. 814 s. ISBN 978-80-247-4150-5.

Citace podle APA

Kotler, P., Juppa, T., & Machek, M. (2013). Marketing management. Praha: Grada Publishing.

Styl Chicago

Kotler, Philip, Tomáš Juppa, and Martin Machek. Marketing Management. Praha: Grada Publishing, 2013.

Citace podle MLA

Kotler, Philip, Tomáš Juppa, and Martin Machek. Marketing Management. Praha: Grada Publishing, 2013.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích