Citace podle ČSN ISO 690

Kozmová, Jana a Brouland, Pierre. Obchodní francouzština = Français commercial. 2. přeprac. vyd. Brno: Edika, 2013. 291 s. Jazyky. Učebnice. ISBN 978-80-266-0364-1.

Citace podle APA

Kozmová, J. (2013). Obchodní francouzština =: Français commercial (2. přeprac. vyd.). Brno: Edika.

Styl Chicago

Kozmová, Jana. Obchodní Francouzština =: Français Commercial. 2. přeprac. vyd. Brno: Edika, 2013.

Citace podle MLA

Kozmová, Jana. Obchodní Francouzština =: Français Commercial. 2. přeprac. vyd. Brno: Edika, 2013.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích