Citace podle ČSN ISO 690

Váchal, Jan a kol. Podnikové řízení. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 685 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4642-5.

Citace podle APA

Váchal, J. (2013). Podnikové řízení (1. vyd.). Praha: Grada Publishing.

Styl Chicago

Váchal, Jan. Podnikové řízení. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013.

Citace podle MLA

Váchal, Jan. Podnikové řízení. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích