Citace podle ČSN ISO 690

Zeman, Karel. Ronald Harry Coase: zakladatel law and economics: odborná monografie. Praha: Oeconomica, 2012. 94 s. ISBN 978-80-245-1871-8.

Citace podle APA

Zeman, K. (2012). Ronald Harry Coase: zakladatel law and economics: Odborná monografie. Praha: Oeconomica.

Styl Chicago

Zeman, Karel. Ronald Harry Coase: Zakladatel Law and Economics: Odborná Monografie. Praha: Oeconomica, 2012.

Citace podle MLA

Zeman, Karel. Ronald Harry Coase: Zakladatel Law and Economics: Odborná Monografie. Praha: Oeconomica, 2012.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích