Citace podle ČSN ISO 690

Jakubíková, Dagmar. Strategický marketing. 2., rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 362 s. Expert. ISBN 978-80-247-4670-8.

Citace podle APA

Jakubíková, D. (2013). Strategický marketing (2., rozš. vyd.). Praha: Grada Publishing.

Styl Chicago

Jakubíková, Dagmar. Strategický Marketing. 2., rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013.

Citace podle MLA

Jakubíková, Dagmar. Strategický Marketing. 2., rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích