Citace podle ČSN ISO 690

Klůfa, Jindřich a Kaspříková, Nikola. Mathematics for economic universities. 1st ed. Praha: Ekopress, 2013. 195 s. ISBN 978-80-87865-01-9.

Citace podle APA

Klůfa, J. (2013). Mathematics for economic universities. Praha: Ekopress.

Styl Chicago

Klůfa, Jindřich. Mathematics for Economic Universities. Praha: Ekopress, 2013.

Citace podle MLA

Klůfa, Jindřich. Mathematics for Economic Universities. Praha: Ekopress, 2013.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích