Citace podle ČSN ISO 690

Basu, Andreas a Faust, Liane. Umění úspěšné komunikace: jak správně naslouchat, řešit konflikty a mluvit s druhými lidmi. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 104 s. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-5032-3.

Citace podle APA

Basu, A., & Vrajová, N. (2013). Umění úspěšné komunikace: Jak správně naslouchat, řešit konflikty a mluvit s druhými lidmi (1. vyd.). Praha: Grada.

Styl Chicago

Basu, Andreas, and Natalie Vrajová. Umění úspěšné Komunikace: Jak Správně Naslouchat, řešit Konflikty a Mluvit S Druhými Lidmi. 1. vyd. Praha: Grada, 2013.

Citace podle MLA

Basu, Andreas, and Natalie Vrajová. Umění úspěšné Komunikace: Jak Správně Naslouchat, řešit Konflikty a Mluvit S Druhými Lidmi. 1. vyd. Praha: Grada, 2013.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích