Citace podle ČSN ISO 690

Barilla, Jiří, Simr, Pavel a Sýkorová, Květuše. Microsoft Excel 2013: podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013. 496 s. ISBN 978-80-251-4114-4.

Citace podle APA

Barilla, J. (2013). Microsoft Excel 2013: Podrobná uživatelská příručka (1. vyd.). Brno: Computer Press.

Styl Chicago

Barilla, Jiří. Microsoft Excel 2013: Podrobná Uživatelská Příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013.

Citace podle MLA

Barilla, Jiří. Microsoft Excel 2013: Podrobná Uživatelská Příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích