Citace podle ČSN ISO 690

Dvořáková, Dana. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Brno: BizBooks, 2014. xi, 327 s. Daně a účetnictví. ISBN 978-80-265-0149-7.

Citace podle APA

Dvořáková, D. (2014). Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS (4., aktualiz. a rozš. vyd.). Brno: BizBooks.

Styl Chicago

Dvořáková, Dana. Finanční účetnictví a Výkaznictví Podle Mezinárodních Standardů IFRS. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Brno: BizBooks, 2014.

Citace podle MLA

Dvořáková, Dana. Finanční účetnictví a Výkaznictví Podle Mezinárodních Standardů IFRS. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Brno: BizBooks, 2014.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích