Citace podle ČSN ISO 690

Častorál, Zdeněk. Management lidského faktoru: management lidských zdrojů, management lidského kapitálu, personální management. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2013. 336 s. ISBN 978-80-7452-038-9.

Citace podle APA

Častorál, Z. (2013). Management lidského faktoru: Management lidských zdrojů, management lidského kapitálu, personální management (Vyd. 1.). Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha.

Styl Chicago

Častorál, Zdeněk. Management Lidského Faktoru: Management Lidských Zdrojů, Management Lidského Kapitálu, Personální Management. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2013.

Citace podle MLA

Častorál, Zdeněk. Management Lidského Faktoru: Management Lidských Zdrojů, Management Lidského Kapitálu, Personální Management. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2013.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích