Citace podle ČSN ISO 690

Koťa, Jaroslav, Trpišovská, Dobromila a Vacínová, Marie. Sociální psychologie: vybrané kapitoly. Vyd. 2., rozš. a přeprac. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2013. 176 s. ISBN 978-80-7452-029-7.

Citace podle APA

Koťa, J. (2013). Sociální psychologie: Vybrané kapitoly (Vyd. 2., rozš. a přeprac.). Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha.

Styl Chicago

Koťa, Jaroslav. Sociální Psychologie: Vybrané Kapitoly. Vyd. 2., rozš. a přeprac. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2013.

Citace podle MLA

Koťa, Jaroslav. Sociální Psychologie: Vybrané Kapitoly. Vyd. 2., rozš. a přeprac. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2013.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích