Citace podle ČSN ISO 690

Goldratt, Eliyahu M., Eshkoli, Ilan a Brown, Joe Leer. Co nemám, neprodám!. Vyd. 1. Praha: InterQuality, 2010. 193 s. ISBN 978-80-902770-6-9.

Citace podle APA

Goldratt, E. M., & Kušiak, I. (2010). Co nemám, neprodám! (Vyd. 1.). Praha: InterQuality.

Styl Chicago

Goldratt, Eliyahu M., and Ivan Kušiak. Co Nemám, Neprodám! Vyd. 1. Praha: InterQuality, 2010.

Citace podle MLA

Goldratt, Eliyahu M., and Ivan Kušiak. Co Nemám, Neprodám! Vyd. 1. Praha: InterQuality, 2010.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích