Citace podle ČSN ISO 690

Tomek, Gustav a Vávrová, Věra. Integrované řízení výroby: od operativního řízení výroby k dodavatelskému řetězci. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 366 s. Expert. ISBN 978-80-247-4486-5.

Citace podle APA

Tomek, G. (2014). Integrované řízení výroby: Od operativního řízení výroby k dodavatelskému řetězci (1. vyd.). Praha: Grada Publishing.

Styl Chicago

Tomek, Gustav. Integrované řízení Výroby: Od Operativního řízení Výroby K Dodavatelskému řetězci. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014.

Citace podle MLA

Tomek, Gustav. Integrované řízení Výroby: Od Operativního řízení Výroby K Dodavatelskému řetězci. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích