Citace podle ČSN ISO 690

Vysekalová, Jitka a kol. Emoce v marketingu: jak oslovit srdce zákazníka. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 289 s. Expert. ISBN 978-80-247-4843-6.

Citace podle APA

Vysekalová, J. (2014). Emoce v marketingu: Jak oslovit srdce zákazníka (1. vyd.). Praha: Grada Publishing.

Styl Chicago

Vysekalová, Jitka. Emoce V Marketingu: Jak Oslovit Srdce Zákazníka. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014.

Citace podle MLA

Vysekalová, Jitka. Emoce V Marketingu: Jak Oslovit Srdce Zákazníka. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích