Citace podle ČSN ISO 690

Hilpert, Silke et al. Schritte international 5. Kursbuch + Arbeitsbuch. 1. Aufl. Ismaning: Hueber Verlag, 2007. 179 s. Deutsch als Fremdsprache. Niveau B1/1. ISBN 978-3-19-001855-0.

Citace podle APA

Hilpert, S. (2007). Schritte international 5 (1. Aufl.). Ismaning: Hueber Verlag.

Styl Chicago

Hilpert, Silke. Schritte International 5. 1. Aufl. Ismaning: Hueber Verlag, 2007.

Citace podle MLA

Hilpert, Silke. Schritte International 5. 1. Aufl. Ismaning: Hueber Verlag, 2007.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích