Citace podle ČSN ISO 690

Global Environment Outlook - GEO-6: technical summary. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

Citace podle APA

(2021). Global Environment Outlook - GEO-6: Technical summary. Cambridge: Cambridge University Press.

Styl Chicago

Global Environment Outlook - GEO-6: Technical Summary. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

Citace podle MLA

Global Environment Outlook - GEO-6: Technical Summary. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích