Citace podle ČSN ISO 690

Mackensen, Andrea. Schritte international 5. Glossar XXL: Deutsch-Tschechisch, Německo-český slovníček. 1. Aufl. Ismaning: Hueber Verlag, 2008. 32 s. Deutsch als Fremdsprache. Niveau B1/1. ISBN 978-3-19-371855-6.

Citace podle APA

Mackensen, A. (2008). Schritte international 5 (1. Aufl.). Ismaning: Hueber Verlag.

Styl Chicago

Mackensen, Andrea. Schritte International 5. 1. Aufl. Ismaning: Hueber Verlag, 2008.

Citace podle MLA

Mackensen, Andrea. Schritte International 5. 1. Aufl. Ismaning: Hueber Verlag, 2008.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích