Citace podle ČSN ISO 690

Kunešová, Hana et al. Světová ekonomika: nové jevy a perspektivy. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. xx, 386 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-502-2.

Citace podle APA

Kunešová, H. (2014). Světová ekonomika: Nové jevy a perspektivy (3. přeprac. a dopl. vyd.). Praha: C.H. Beck.

Styl Chicago

Kunešová, Hana. Světová Ekonomika: Nové Jevy a Perspektivy. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014.

Citace podle MLA

Kunešová, Hana. Světová Ekonomika: Nové Jevy a Perspektivy. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích