Citace podle ČSN ISO 690

Kurose, James F. a Ross, Keith W. Počítačové sítě. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2014. 622 s. ISBN 978-80-251-3825-0.

Citace podle APA

Kurose, J. F., & Jonák, J. (2014). Počítačové sítě (1. vyd.). Brno: Computer Press.

Styl Chicago

Kurose, James F., and Jindřich Jonák. Počítačové Sítě. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2014.

Citace podle MLA

Kurose, James F., and Jindřich Jonák. Počítačové Sítě. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2014.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích