Citace podle ČSN ISO 690

Blažek, Ladislav. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. 2., rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 211 s. Expert. ISBN 978-80-247-4429-2.

Citace podle APA

Blažek, L. (2014). Management: Organizování, rozhodování, ovlivňování (2., rozš. vyd.). Praha: Grada Publishing.

Styl Chicago

Blažek, Ladislav. Management: Organizování, Rozhodování, Ovlivňování. 2., rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014.

Citace podle MLA

Blažek, Ladislav. Management: Organizování, Rozhodování, Ovlivňování. 2., rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích