Citace podle ČSN ISO 690

Nusche, Deborah et al. OECD reviews of evaluation and assessment in education: Netherlands 2014. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2014. 215 s. OECD reviews of evaluation and assessment in education. ISBN 978-92-64-21193-3.

Citace podle APA

Nusche, D. (2014). OECD reviews of evaluation and assessment in education: Netherlands 2014. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.

Styl Chicago

Nusche, Deborah. OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education: Netherlands 2014. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2014.

Citace podle MLA

Nusche, Deborah. OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education: Netherlands 2014. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2014.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích