Citace podle ČSN ISO 690

Vybíhal, Václav a kol. Mzdové účetnictví 2015: praktický průvodce. 18. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 464 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-5499-4.

Citace podle APA

Vybíhal, V. (2015). Mzdové účetnictví 2015: Praktický průvodce (18. vyd.). Praha: Grada Publishing.

Styl Chicago

Vybíhal, Václav. Mzdové účetnictví 2015: Praktický Průvodce. 18. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015.

Citace podle MLA

Vybíhal, Václav. Mzdové účetnictví 2015: Praktický Průvodce. 18. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích