Citace podle ČSN ISO 690

Lošťák, Milan a Pelech, Petr. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2015. 23. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2015. 367 s. Daně. ISBN 978-80-7263-926-7.

Citace podle APA

Lošťák, M. (2015). Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2015 (23. aktualiz. vyd.). Olomouc: ANAG.

Styl Chicago

Lošťák, Milan. Zdanění Mezd, Platů a Ostatních Příjmů Ze Závislé činnosti V Roce 2015. 23. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2015.

Citace podle MLA

Lošťák, Milan. Zdanění Mezd, Platů a Ostatních Příjmů Ze Závislé činnosti V Roce 2015. 23. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2015.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích