Citace podle ČSN ISO 690

Bauer, Luboš et al. Matematika v ekonomii a ekonomice. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 352 s. Expert. ISBN 978-80-247-4419-3.

Citace podle APA

Bauer, L. (2015). Matematika v ekonomii a ekonomice (1. vyd.). Praha: Grada Publishing.

Styl Chicago

Bauer, Luboš. Matematika V Ekonomii a Ekonomice. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015.

Citace podle MLA

Bauer, Luboš. Matematika V Ekonomii a Ekonomice. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích