Citace podle ČSN ISO 690

Klíma, Jan. Dějiny Latinské Ameriky: vývoj oblasti, regionů a států. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 584 s. ISBN 978-80-7422-368-6.

Citace podle APA

Klíma, J. (2015). Dějiny Latinské Ameriky: Vývoj oblasti, regionů a států (Vyd. 1.). Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny.

Styl Chicago

Klíma, Jan. Dějiny Latinské Ameriky: Vývoj Oblasti, Regionů a Států. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015.

Citace podle MLA

Klíma, Jan. Dějiny Latinské Ameriky: Vývoj Oblasti, Regionů a Států. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích