Citace podle ČSN ISO 690

Chalupa, Rostislav et al. Abeceda účetnictví pro podnikatele 2015. 13. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2015. 415 s. Účetnictví. ISBN 978-80-7263-933-5.

Citace podle APA

Chalupa, R. (2015). Abeceda účetnictví pro podnikatele 2015 (13. aktualiz. vyd.). Olomouc: ANAG.

Styl Chicago

Chalupa, Rostislav. Abeceda účetnictví Pro Podnikatele 2015. 13. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2015.

Citace podle MLA

Chalupa, Rostislav. Abeceda účetnictví Pro Podnikatele 2015. 13. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2015.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích