Citace podle ČSN ISO 690

Randáková, Monika a kol. Finanční účetnictví v České republice. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2015. 227 s. ISBN 978-80-245-2076-6.

Citace podle APA

Randáková, M. (2015). Finanční účetnictví v České republice (Vyd. 1.). Praha: Oeconomica.

Styl Chicago

Randáková, Monika. Finanční účetnictví V České Republice. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2015.

Citace podle MLA

Randáková, Monika. Finanční účetnictví V České Republice. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2015.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích