Citace podle ČSN ISO 690

Fibírová, Jana et al. Manažerské účetnictví: nástroje a metody. 2., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 402 s. ISBN 978-80-7478-743-0.

Citace podle APA

Fibírová, J. (2015). Manažerské účetnictví: Nástroje a metody (2., aktualiz. a přeprac. vyd.). Praha: Wolters Kluwer.

Styl Chicago

Fibírová, Jana. Manažerské účetnictví: Nástroje a Metody. 2., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

Citace podle MLA

Fibírová, Jana. Manažerské účetnictví: Nástroje a Metody. 2., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích