Citace podle ČSN ISO 690

Spirit, Michal a kol. Základy práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva. 4. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 294 stran. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-7380-551-7.

Citace podle APA

Spirit, M. (2015). Základy práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva (4. aktualizované vydání.). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.

Styl Chicago

Spirit, Michal. Základy Práva Pro Neprávníky Po Rekodifikaci Soukromého Práva. 4. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015.

Citace podle MLA

Spirit, Michal. Základy Práva Pro Neprávníky Po Rekodifikaci Soukromého Práva. 4. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích