Citace podle ČSN ISO 690

Moučka, Jiří a Rádl, Petr. Matematika pro studenty ekonomie. 2., upravené a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. 272 stran. Expert. ISBN 978-80-247-5406-2.

Citace podle APA

Moučka, J. (2015). Matematika pro studenty ekonomie (2., upravené a doplněné vydání.). Praha: Grada Publishing.

Styl Chicago

Moučka, Jiří. Matematika Pro Studenty Ekonomie. 2., upravené a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2015.

Citace podle MLA

Moučka, Jiří. Matematika Pro Studenty Ekonomie. 2., upravené a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2015.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Více o citacích